"En fackla i mörkret"

25.01.2014 kl. 11:30
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, svenska YLE, Ny Tid och Studentbladet recenserar Den Brinnande Vargen.

BORGÅBLADET

"I dag da? en negativ samha?llsdebatt ko?rt in sig i ett ho?rn med mantran om sviktande ekonomi och nedska?rningar i va?lfa?rdsstaten a?r Duvteaterns poesisoare? en fackla i mo?rkret. Det finns sa? fo?rsvinnande litet omkring oss som ens kan aspirera pa? att lyfta fram det ba?sta i ma?nniskan, men om na?got go?r det a?r det Den brinnande vargen. Se den." skriver Egil Green i Borgåbladet

Läs hela recensionen i rtf-format här.

 

HUFVUDSTADSBLADET

"Det är ärligt, öppet, intensivt och ofta oberäkneligt." skriver Martin Welander i Hufvudstadsbladet

Läs hela recensionen på nätet här,

eller i rtf-format här.

 

HELSINGIN SANOMAT

"Esitys luottaa sanojen alla kuuluvaan sanattomaan ja siten vastustaa määritelmiä, joiden mukaan vammaistaide olisi erityisen suoraa ja vilpitöntä, ikään kuin isolla pensselillä maalattua. DuvTeatern keskittyy intensiivisessä ilmaisussaan tarkasti nyansseihin." skriver Maria Säkö i Helsingin Sanomat.

Läs recensionen på nätet här,

eller i rtf-format här.

 

SVENSKA YLE

"Det är en dans där man inte vet vem som för och vem som följer. En uppvisning i lyhördhet."

Läs recensionen på nätet här.

 

NY TID

"Sorg, kärlek och vänskap är ofta svåra att sätta ord på. Duvteatern lyckas och gör det enkelt och ärligt."

Läs recensionen på nätet här.

 

STUDENTBLADET

"Genom Duvteaterns på alla sätt välgjorda produktion påminns man om hur teater kan vara så väldigt mycket på en och samma gång. Så ge poesin en chans. Lyssna, häpna och slås av insikt. Låt dig överraskas och överväldigas av ensemblens skaparglädje."

Läs recensionen på nätet här.


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388