Tillgänglighet som konstnärlig strategi och inspiration (TIKSI) 

- ett scenkonstnärligt utvecklingsprojekt 2023-2025

 

TIKSI-projektet undersöker hur tillgänglighetslösningar kan gå från att vara praktiska tillägg för redan färdiga föreställningar till att fungera som konstnärlig strategi från början av en process. Hur kan tillgänglighet förvandlas från ett begränsande måste till konstnärlig inspiration?

Projektets målsättning är att ge scenkonstnärer möjlighet att vidga sina världar och vyer, utforska nya konstnärliga val och tänja på scenkonstens möjligheter. I förlängningen strävar projektet efter en ökad tillgänglighet, en större mångfald och en bredare representation på det finländska scenkonstfältet, både för konstnärer och publik.

TIKSI-projektet inkluderar bland annat föreläsningar, diskussioner, undersökande workshops, nätverkande, plattformar för att testa nya idéer och konstnärlig forskning.

I TIKSI-nätverket ingår Tampereen Teatteri, Svenska Teatern, Konstuniversitetet Teaterhögskolan, Teatteri NEO och DuvTeatern.

 

Måndagen den 30 oktober 2023 i Tammerfors

Creative Accessibility in the Performing Arts

Förmiddagsföreläsning för studerande och
professionella scenkonstnärer och teaterarbetare 

 

LÄS MER OM FÖRELÄSNINGEN HÄR

TIKSI-projektet leds och administreras av DuvTeatern.

Kontakt
Sanna Huldén, DuvTeatern
sanna.hulden@duvteatern.fi
0400956792
 

 

Projektet stöds av Konestiftelsen, Helsingfors stad, Svenska kulturfonden.

Konestiftelsens logotyp. Stiftelsens namn är skrivet med versaler. Framför namnet finns delar av bokstaven 'K' inuti en cirkel samt en liten stjärna.    Helsingfors stads logotyp. Runt texten 'Helsingfors stad' finns en bred vapensköldformad svart ram.
Svenska kulturfondens logotyp. Orden Svenska och kulturfonden är arrangerade ovanpå varandra och till vänster om orden finns en grafisk bild inuti en cirkel.