TIKSI-projektet

“Tillgänglighet som konstnärlig strategi och inspiration” (TIKSI) 

- ett scenkonstnärligt utvecklingsprojekt 2023-2025

 

TIKSI-projektet undersöker hur tillgänglighetslösningar kan gå från att vara praktiska tillägg för redan färdiga föreställningar till att fungera som konstnärlig strategi från början av en process. Hur kan tillgänglighet förvandlas från ett begränsande måste till konstnärlig inspiration?

 

Projektets målsättning är att ge scenkonstnärer möjlighet att vidga sina världar och vyer, utforska nya konstnärliga val och tänja på scenkonstens möjligheter. I förlängningen strävar projektet efter en ökad tillgänglighet, en större mångfald och en bredare representation på det finländska scenkonstfältet, både för konstnärer och publik.

 

TIKSI-projektet inkluderar bland annat föreläsningar, diskussioner, undersökande workshops, plattformar för att testa nya idéer och konstnärlig forskning.

 

Projektet leds och administreras av DuvTeatern och förverkligas i samarbete med 

Konstuniversitetet Teaterhögskolan

Teatteri NEO

Tampereen Teatteri

och många andra

 

Projektet stöds av 

Kone stiftelsen

Helsingfors stad

Svenska kulturfonden

 

Kontakt
Sanna Huldén, DuvTeatern
sanna.hulden@duvteatern.fi
0400956792