Om DuvTeatern

DuvTeatern är en teater som finns i Helsingfors.

DuvTeatern grundades 1999.

DuvTeatern gör teaterföreställningar,

håller teaterverkstäder och uppträder på olika evenemang.

DuvTeatern ordnar också dramaklubbar.

 

DuvTeatern är en teater för egensinniga och unika scenkonstnärer och teaterarbetare. Teatern har som mål att skapa konstnärligt utmanande scenkonst. Genom åren har DuvTeatern gjort egna tolkningar av välkända klassiker, opera, barnteater, performancekonst och föreställningar baserade på poesi, improvisation, musik och dans. 

De konstnärliga produktionerna bygger alltid på arbetsgruppens egna erfarenheter, idéer och intressen och skapas i samarbete med andra teatrar och gästande konstnärer.  I DuvTeatern möts scenkonstnärer med olika funktionsvariationer.

Förutom DuvTeaterns ensemble, som jobbar med föreställningsverksamheten, består teatern också av dramaklubbar för teaterintresserade unga och vuxna med funktionsvariation. Dessutom arrangerar DuvTeatern presentationer, workshops, improvisations- och diktuppträdanden med mera.  

 

 

DuvTeatern har tilldelats följande priser och utmärkelser

 

2015
Scenkonstens Statspris 
Nylands Nations stora pris 
Thalia- priset för föreställningen Den Brinnande Vargen i samarbete med Klockriketeatern

2014
Antoniapriset för föreställningen Den Brinnande Vargen i samarbete med Klockriketeatern

2012
Stina Krooks pris för framstående insatser inom scenkonsten 

 

 

DuvTeaterns verksamhet och projekt finansieras av 

 

     

          

     
        

 

William Thurings stiftelse 
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond 
Waldemar von Frenckells stiftelse 
Oskar Öflunds stiftelse sr
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Kulturfonden för Sverige och Finland
Letterstedtska föreningen
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse 

 

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388