Dramaverksamhet

 

I DuvTeaterns dramaverksamhet får du röra på dej, leka, fantisera och spela teater tillsammans med andra!

Dramaklubb för vuxna

DuvTeaterns dramaklubb för vuxna fortsätter hösten 2022. Träffarna hålls varannan torsdag och riktar sig till teaterintresserade personer över 18 år med funktionsvariation. 

Dramaklubb för unga

DuvTeaterns startade en ny dramaklubb för barn och unga våren 2022.  Träffarna fortsätter varje torsdag hösten 2022. Dramaklubben riktar sig till teaterintresserade personer i åldern 12-18 år med funktionsvariation.


Dramaklubbarna ordnas i DuvTeaterns Studio på G18 i Helsingfors. 
DuvTeaterns Studio är ett tillgängligt utrymme.
Det kostar ingenting att delta i klubbarna.

Dramaverkstad

Teater är ingenting att vara rädd för
 

Det här är en dramaverkstad för vem som helst, oberoende av tidigare teatererfarenhet eller funktionsvariation. Genom verkstaden får deltagarna en insyn i drama och DuvTeaterns arbetsätt och en möjlighet att utmana sig själva och sin fantasi! 

Verkstaden leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare och har utvecklats under våren 2018 i samarbete med ergoterapistuderanden från Yrkeshögskolan Arcada. Verkstaden är ca 1,5h lång och lämplig för en grupp på max 15 deltagare.

 

Uppsökande dramaverksamhet

Våren 2018 utvecklades dramaverkstäder för personer med större stödbehov i samarbete med Octavens serviceenhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta gärna kontakt om du är intresserad av dramaklubbarna, av att beställa en verkstad eller vill veta mer om vårt arbete!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388