Dramaverksamhet

 

I DuvTeaterns dramaklubbar får du röra på dej, leka, fantisera och spela teater tillsammans med andra!

VÅREN 2023

 

Dramaklubb för vuxna

DuvTeaterns dramaklubb för vuxna fortsätter våren 2023. Träffarna hålls varannan torsdag och riktar sig till teaterintresserade personer över 18 år med funktionsvariation. 

Dramaklubb för unga

DuvTeaterns dramaklubb för unga fortsätter våren 2023.  Träffarna hålls varje torsdag. Dramaklubben riktar sig till teaterintresserade personer i åldern 12-18 år med funktionsvariation.


Dramaklubbarna ordnas i DuvTeaterns Studio på G18 i Helsingfors. 
DuvTeaterns Studio är ett tillgängligt utrymme.
Det kostar ingenting att delta i klubbarna.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta gärna kontakt om du är intresserad av dramaklubbarna, av att beställa en verkstad eller vill veta mer om vårt arbete!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388