Dramaverksamhet

 

I DuvTeaterns dramaklubbar får du röra på dej, leka, fantisera och spela teater tillsammans med andra!

HÖSTEN 2023

 

Dramaklubb för vuxna

DuvTeaterns dramaklubb för vuxna fortsätter hösten 2023. Träffarna hålls varannan torsdag och riktar sig till teaterintresserade personer över 18 år med funktionsvariation. 

Dramaverkstäder för ungdomar i november

I november ordnar DuvTeatern dramaverkstäder med spöken som tema för teaterintresserade ungdomar i åldern 14-19 år med funktionsvariation.

TID
Torsdag 2.11 kl. 15.30 - 17
Torsdag 9.11 kl. 15.30 - 17
Torsdag 16.11 kl. 15.30 - 17

Anmäl dej senast fredagen den 20 oktober genom att skicka e-post till Helena Laxén: helena.laxen@duvteatern.fi

Läs mer om verkstäderna här.

Dramaklubbarna ordnas i DuvTeaterns Studio på G18 i Helsingfors. 
DuvTeaterns Studio är ett tillgängligt utrymme.
Det kostar ingenting att delta i klubbarna.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta gärna kontakt om du är intresserad av dramaklubbarna, av att beställa en verkstad eller vill veta mer om vårt arbete!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388