Artiklar / Julkaisut

Riikka Papunen 2023:
 

"Man kan inte kunna allt genast" (pdf på svenska)

Om rekryteringen av en skådespelare med intellektuell funktionsvariation till musikalen Så som i himmelen på Helsingfors stadsteater

Artikeln är en beställning av DuvTeatern och baserar sig på skådespelaren och forskaren Papunens intervjuer med skådespelare och regissör ur Helsingfors stadsteaters produktion Så som i himmelen, samt på Papunens egna observationer och reflektioner kring betydelsen av att rekrytera en skådespelare med intellektuell funktionsvariation till en stormusikal.

 

"Kaikkea ei pidä osata heti" (pdf suomeksi)

Kehitysvammaisen näyttelijän rekrytoiminen osaksi Helsingin Kaupunginteatterin musikaalia Niin kuin Taivaassa.

DuvTeaternin tilaama artikkeli perustuu näyttelijä ja tutkija Papusen haastatteluihin HKT:n Niin kuin taivaassa-tuotannon näyttelijöiden ja ohjaajan kanssa, sekä Papusen omiin huomioihin ja pohdintoihin siitä, mitä kehitysvammaisen näyttelijän rekrytoiminen suurmusikaaliin merkitsee.

 

Föreställningsbild. En kvinna (skådespelaren Oona Airola) och en man (skådespelaren Jaakko Lahtinen) står framme på scenen och håller armarna om varandras axlar. Kvinnan ser på mannen. I den mörka blålila bakgrunden syns en rad med otydliga människor.

Helsingin Kaupunginteatteri - Niin kuin taivaassa / Helsingfors stadsteater - Så som i himmelen. På bilden Oona Airola och Jaakko Lahtinen. Foto: Otto-Ville Väätäinen

 

Fyra männikor i närbild. En blond kvinna i vänstra hörnet står med ryggen mot kameran, en man med uppspärrade ögon håller en arm runt henne. I mitten står en glad man och håller upp en gammaldags kaffepanna och till höger står en större man som har en mössa på huvudet och ser glad ut.

Helsingin Kaupunginteatteri - Niin kuin taivaassa / Helsingfors stadsteater - Så som i himmelen. På bilden Sanna Majuri, Tuukka Leppänen, Paavo Kääriäinen och Tuomas Uusitalo. Foto: Otto-Ville Väätäinen

 

Riikka Papunen 2021:

Föreställningsförmågans möjligheter (pdf på svenska)


Artikeln baserar sig på den publikundersökning som gjordes efter föreställningen I det stora landskapet - en sagolik familjekrönika.

 

Yhteisen kuvittelun mahdollisuus (pdf suomeksi)


Artikkeli perustuu I det stora landskapet-esityksen yleisökyselyyn. 

 

Föresläsning / Luento

Föreläsningen Föreställningsförmågans möjligheter var en del av DuvTeaterns webbinarium I det stora samarbetet som arrangerades i januari 2021. Föreläsningen är på finska, men textad till svenska. 

Luento Yhteisen kuvittelun mahdollisuus oli osa DuvTeaternin webinaarista I det stora samarbetet tammikuussa 2021. 

 

 

 

Riikka Papunen är skådespelare och forskare, bosatt i Tammerfors. Riikka är utexaminerad skådespelare från utbidlningsprogrammet för teater vid Tammerfors universitet (Näty) 2011 och slutför som bäst sin doktorsavhandling vid universitetets center för praktisk teaterforskning (Tutkivan teatterityön keskus).  År 2020 var Riikka med och grundade den nya teatern Teatteri NEO i Tammerfors. Teatteri NEO är en finskspråkig teatergrupp som jobbar med att utveckla en modell för konstnärligt arbete med stöd. Med hjälp av modellen ges skådespelare med intellektuell funktionsvariation stöd i arbete inom scenkonstbranchen. Teatern har ett nära samarbete med Tampereen Teatteri.
 
 
Riikka Papunen on tamperelainen näyttelijä-tutkija. Riikka on valmistunut Tampereen Yliopiston Nätyltä näyttelijäksi vuonna 2011 ja viimeistelee parhaillaan taiteellista väitöstutkimustaan Tampereen yliopiston Tutkivan Teatterityön keskukselle. Vuonna 2020 Riikka oli perustamassa uutta Teatteri NEOa. Teatteri NEO on tamperelainen näyttelijäryhmä, jossa kehitetään tuetun taiteellisen työskentelyn mallia. Mallin avulla tuetaan kehitysvammaisia näyttelijöitä työskentelemään esittävän taiteen alalla. Teatteri NEO tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen Teatterin kanssa.