Anmäl dej till vårens dramaklubbar!

18.12.2018 kl. 14:01
DuvTeatern ordnar dramaklubbar för teaterintresserade unga och vuxna. Välkommen med!

Våren 2019 träffas dramaklubbarna varannan torsdag i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors.

Kontakta DuvTeatern om du vill veta mer!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi
Telefon: 050-3512388

Läs mer om dramaklubbarna här