Dramaverksamhet

 

I DuvTeaterns dramaverksamhet får du röra på dej, leka, fantisera och spela teater tillsammans med andra!

Hösten 2021


Dramaklubb för unga & vuxna

DuvTeaterns dramaklubb för teaterintresserade unga och vuxna med funktionsvariation fortsätter. 

Dramaklubben riktar sig till personer över 16 år.

Dramaklubben träffas varannan torsdag i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors.

DuvTeaterns studio är ett tillgängligt utrymme.

 

Dramaträffar för barn och unga i november 2021


I november 2021 ordnar DuvTeatern tre dramaträffar för teaterintresserade barn och unga med funktionsvariation.

Dramaträffarna riktar sig till 11-15 åringar. 
Det kostar ingenting att delta,
men antalet platser är begränsat. 

Dramaträffarna ordnas i DuvTeaterns Studio på G18 i Helsingfors
Torsdagen den 11.11 kl. 16-17 
Torsdagen den 18.11 kl. 16-17 
Söndagen den 21.11 kl. 14-16

Du kan delta i en eller flera träffar. 


ANMÄLAN OCH MER INFO 
För att anmäla dej och få mer information om träffarna 
kan du vara i kontakt med DuvTeatern 
E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi 
Telefon: 050 351 2388 

 

 

 

Dramaverkstad

Teater är ingenting att vara rädd för
 

Det här är en dramaverkstad för vem som helst, oberoende av tidigare teatererfarenhet eller funktionsvariation.

Genom verkstaden får deltagarna en insyn i drama och DuvTeaterns arbetsätt och en möjlighet att utmana sig själva och sin fantasi! 

Verkstaden leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare och har utvecklats under våren 2018 i samarbete med ergoterapistuderanden från Yrkeshögskolan Arcada.

Verkstaden är ca 1,5h lång och lämplig för en grupp på max 15 deltagare.

 

 

Uppsökande dramaverksamhet

Våren 2018 utvecklades dramaverkstäder för personer med större stödbehov i samarbete med Octavens serviceenhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta gärna kontakt om du är intresserad av dramaklubbarna, av att beställa en verkstad eller vill veta mer om vårt arbete!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388