Dramaverksamhet

 

I DuvTeaterns dramaverksamhet får du röra på dej, leka, fantisera och spela teater tillsammans med andra!

Våren 2021


Dramaklubb för unga och vuxna

DuvTeaterns dramaklubb för teaterintresserade unga och vuxna (över 15 år) med funktionsvariation fortsätter. 

Dramaklubben träffas varannan torsdag i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors då coronläget tillåter det.  Annars träffas gruppen på distans.

DuvTeaterns studio är ett tillgängligt utrymme.

 

Dramaklubbar på Zaches eftis

DuvTeatern håller dramaverksamhet för teaterintresserade barn på Zacharias Topeliusskolans eftis i Helsingfors. 

Anpassat efter coronarestriktionerna jobbar vi i två skilda grupper så att barn från de olika eftisgrupperna inte deltar samtidigt. Dramaklubbarna träffas varje fredag eftermiddag. 

Läsåret 2020-2021 är det endast möjligt för skolans egna elever att delta, men så fort coronasituationen tillåter hoppas vi kunna erbjuda drama för alla intresserade barn.  

 

 

 

 

Dramaverkstad

Teater är ingenting att vara rädd för
 

Det här är en dramaverkstad för vem som helst, oberoende av tidigare teatererfarenhet eller funktionsvariation.

Genom verkstaden får deltagarna en insyn i drama och DuvTeaterns arbetsätt och en möjlighet att utmana sig själva och sin fantasi! 

Verkstaden leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare och har utvecklats under våren 2018 i samarbete med ergoterapistuderanden från Yrkeshögskolan Arcada.

Verkstaden är ca 1,5h lång och lämplig för en grupp på max 15 deltagare.

 

 

Uppsökande dramaverksamhet

Våren 2018 utvecklades dramaverkstäder för personer med större stödbehov i samarbete med Octavens serviceenhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta gärna kontakt om du är intresserad av dramaklubbarna, av att beställa en verkstad eller vill veta mer om vårt arbete!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388