DuvTeaterns BOKFEST!

04.11.2015 kl. 10:30
Välkommen att fira DuvTeaterns nyutkomna diktbok tillsammans med oss lördagen den 28.11 kl.16 på Klockrike Diana.

DuvTeaterns BOKFEST!

DuvTeatern firar den nyutkomna diktantologin Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern (Schildts & Söderströms förlag) med en stor BOKFEST! i samarbete med Klockriketeatern.

Tid: Lördagen den 28.11.2015 kl.16-21  
Plats: Klockrike Diana, Skillnadsgatan 7 B, Helsingfors

Medverkande: DuvTeaterns skådespelare, poeterna Claes AnderssonHenrika RingbomMårten WestöSanni Purhonen, litteraturredaktören Marit Lindqvist, kulturredaktören Sebastian Bergholm, sångaren Martina Roos m.fl.

Det kostar ingenting att delta i festen men platserna under festprogrammet är begränsade.

LÄS MER OM PROGRAMMET OCH ANMÄL DIG HÄR!

Inträde & anmälan

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388