Välkommen på
DuvTeaterns BOKFEST! 

DuvTeatern firar den nyutkomna diktantologin Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern (Schildts & Söderströms förlag) med en stor BOKFEST! Samtidigt fortsätter DuvTeatern sitt poesi-samarbete med Klockriketeatern.

Tid: Lördagen den 28.11.2015 kl.16-21  
Plats: Klockrike Diana, Skillnadsgatan 7 B, Helsingfors

 

 

PROGRAM & GÄSTER

Festprogram kl.16-18.30

Diktuppläsning, sång, musik och samtal om poesi och om att skriva.

Medverkande: DuvTeaterns skådespelare, filosofen Thomas Wallgren, poeterna Claes Andersson, Henrika Ringbom, Mårten Westö, Sanni Purhonen, litteraturredaktören Marit Lindqvist, kulturredaktören Sebastian Bergholm, sångaren Martina Roos m.fl.

Festprogrammets huvudspråk är svenska men man är välkommen att delta i samtalet även på finska eller engelska.

Efterfest kl.18.30-21

Mingel och dans. Mat och dryck serveras till självkostnadspris.

 

 

INTRÄDE & ANMÄLAN 

Det kostar ingenting att delta i festen men platserna under festprogrammet är begränsade. Vänligen anmäl dig via länken uppe till höger på sidan.

Klockrike Diana är ett tillgängligt utrymme med en tillgänglig toalett. Läs mer på Klockriketeaterns hemsida eller kontakta teatern per telefon: 0400 153 791

 

 

DEN BRINNANDE VARGEN.
DIKTER FRÅN DUVTEATERN

Dikterna i antologin Den brinnande vargen är skrivna av DuvTeaterns ensemble: Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman och Elias Simons samt tidigare skådespelare: Johan Blomberg och Victor Lehtinen.

Redaktörer: Tua Forsström, Claes Andersson, Mikaela Hasán och Sanna Huldén

DuvTeatern är en fri teatergrupp för skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning verksam i Helsingfors sedan 1999 inom ramen för DUV i Mellersta Nyland r.f. Våren 2012 inledde DuvTeatern ett poesiprojekt där teaterns skådespelare skapade egna dikter i verkstäder ledda av poeterna Claes Andersso­n och Tua Forsström. Ett urval av de här dikterna utgjorde stommen i föreställningen Den Brinnande Vargen – en soaré med DuvTeatern på Klockrike Diana våren 2014. Föreställningen belönades med Antoniapriset 2014 och Thalia-priset 2015.

I diktantologin Den brinnande vargen finns alla dikter från DuvTeaterns föreställning samlade, tillsammans med dem som inte fann sin plats på teaterscenen. I dikterna behandlas en mångfald teman, som identitet, kärlek och vänskap, döden, naturen och Gud. Ofta närmar sig dikterna stora filosofiska frågor genom det personliga – en upplevelse, tanke eller detalj. Också skapandet och skrivandet tas upp i många av dikterna. Författarna har låtit sig inspireras av andra finlandssvenska poeter och i antologin ingår bl.a. en diktsvit som skrivits med utgångspunkt i Edith Södergrans dikt En önskan.

ANMÄL DIG
HÄR

Obs! Begränsat antal platser.

Du kan köpa boken
Den brinnande vargen 
till specialpris (16€) under bokfesten.
Priset inkluderar en donation till stiftelsen Abilis.
Abilis stöder personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.