Föreställningsförmågans möjligheter

24.03.2021 kl. 09:30
"Föreställningen tvingar alla involverade, både artister och publik, att konfrontera sina egna attityder och normer", skriver skådespelaren och forskaren Riikka Papunen i sin nypublicerade artikel. Artikeln är inspirerad av den publikundersökning som gjordes i samband med föreställningen I det stora landskapets spelperiod.

Läs artikeln på svenska här
Riikka Papunen: Föreställningsförmågans möjligheter (pdf)
 

Lue artikkeli suomeksi tässä
Riikka Papunen: Yhteisen kuvittelun mahdollisuus (pdf)

 

Föreläsning: Föreställningsförmågans möjligheter

Se också Riikka Papunens föreläsning Föreställningsförmågans möjligheter. Föreläsningen var en del av DuvTeaterns webbinarium I det stora samarbetet som arrangerades i januari 2021.

Föreläsningen är på finska, men textad till svenska. Klicka på länken nedan för att se föreläsningen.

 

 

Riikka Papunen är skådespelare och forskare, bosatt i Tammerfors. Riikka är utexaminerad skådespelare från utbidlningsprogrammet för teater vid Tammerfors universitet (Näty) 2011 och slutför som bäst sin doktorsavhandling vid universitetets center för praktisk teaterforskning (Tutkivan teatterityön keskus). Riikka gjorde sitt senaste skådespelararbete inom Tampereen Teatteris och Tampereen Työväenteatteris gemensamma satsning Liikkuva näyttämö (på svenska ung. "Rörlig scen") vars syfte är att framföra högklassig scenkonst på vårdinrättningar. Hon har också nyligen medverkat i föreställningarna Järjen ja tunteen tyttäret på Porin Teatteri (Björneborgs teater). År 2020 var Riikka med och grundade den nya teatern Teatteri NEO i Tammerfors. På Teatteri NEO uppskattas skådespelarens olika och varierande förmågor och teatern har ett nära samarbete med Tampereen Teatteri.

 

 

Ett stort tack till alla er som deltog i publikundersökningen!