Stina Krooks stipendium tilldelas DuvTeatern

26.11.2020 kl. 11:37
DuvTeatern är mycket tacksamma och glada över att motta stipendiet.

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. I år delade stiftelsen dessutom ut extra summa på grund av den svåra situation som coronapandemin förorsakat många konstnärer.

HÄR är en lista över de beviljade hedersprisen och stipendierna.

 

 

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388