Drama på Zaches eftis

03.09.2020 kl. 14:21
DuvTeatern har inlett dramaverksamhet på för teaterintresserade barn på Zacharias Topeliusskolans eftis.

De två dramaklubbarna träffas varje onsdag eftermiddag under hösten 2020 på Toppan.

På grund av coronasituationen hålls dramaträffarna i två skilda grupper, eftersom barn från olika eftisgrupper inte får delta samtidigt. Denna höst är det endast möjligt för skolans egna elever att delta i verksamheten, men så fort coronasituationen tillåter hoppas vi kunna erbjuda drama för alla intresserade barn.

 

Ta kontakt om du vill veta mer om DuvTeaterns dramaklubbar!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

 

 


 

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388