Sense of Hope en del av LIVE 2-projektet

14.09.2023 kl. 14:56
Sense of Hope har valts till Teatercentrums och Konsertcentralens LIVE 2-projekt för 2023-2024!

Via Konsertcentralens (Konserttikeskus) hemsida kan du beställa föreställningen till din skola:

 

 

 

Sense of Hope är en duett skapad av Carl Knif för och i samarbete med Emil Nordman och Eero Vesterinen. Detta självbiografiska verk tar avstamp i Emils egna upplevelser av ensamhet och utanförskap. Trots den mörka tematiken vill föreställningen genom text och dans framkalla ljus och värme. Kan vi försonas med vårt förflutna? Hur hittar vi tillbaka till ljuset? Det är frågor som föreställningen ställer.

 

Klicka här för att läsa mer om föreställningen