Dramaträffar för barn&unga i november 2021

29.10.2021 kl. 12:46
Är du nyfiken på teater?
Tycker du om att hitta på och fantisera?
Kom med på DuvTeaterns dramaträffar i november!

FÖR VEM? 

Dramaträffarna riktar sig till teaterintresserade barn och unga 
med funktionsvariation (ca 11-15 år). 
Det kostar ingenting att delta. 

NÄR? 

Torsdagen den 11.11 kl. 16-17 
Torsdagen den 18.11 kl. 16-17 
Söndagen den 21.11 kl. 14-16

Du är välkommen på saft 30 minuter före vi börjar. 
Då finns det tid att bekanta sig 
med ledarna och utrymmet i lugn och ro.

Du kan delta i en eller flera träffar. 
Antalet platser är begränsat. 

VAR? 

Dramaträffarna ordnas i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors. 
Adress: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. 
DuvTeaterns studio är ett tillgängligt utrymme. 
 

ANMÄLAN OCH MER INFO 

För att anmäla dej och få mer information om träffarna 
kan du vara i kontakt med DuvTeatern 

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi 
Telefon: 050 351 2388