Diskussion om familjer i kris

24.01.2020 kl. 11:35
DuvTeatern och SAMS kallar till diskussion 4.2.2020:
Svenskspråkiga barn utan vård och skola - hur är det möjligt? 

Alla barns rätt till vård och skola är självklar, men trots det ser verkligheten annorlunda ut.
Det finns barn och familjer i huvudstadsregionen som upplever att de varken får rätt vård eller anpassad undervisning, barn som faller mellan alla stolar och familjer som kämpar sig utmattade för sina barns grundläggande rättigheter. Hur kan det vara så? Vilka är dessa barn? Vad gör att de inte får det stöd de behöver? Och vad måste göras för att förändra situationen? 

Tisdagen den 4 februari kl. 14 - 16 på Svenska Teaterns NICKEN-scen 

arrangerar DuvTeatern och SAMS en diskussion om läget för svenskspråkiga familjer med barn med särskilt stora stödbehov i huvudstadsregionen. På plats finns representanter för organisationer och personer som arbetar för barn och familjer med behov av stöd, bl.a. FDUV, Barnskyddet, Barnavårdsföreningen, Utbildningsstyrelsens VIP-nätverk, Stadsstyrelsen, Folktinget m.fl. Diskussionen arrangeras i samarbete med Tankesmedjan Agenda och Svenska Teaterns publikarbete. 

Diskussionen riktar sig till alla intresserade, engagerade och drabbade, samt till alla som vill vara med och hitta lösningar. 

Diskussionen börjar kl.14 men du är välkommen på en kopp kaffe från kl.13.30.

 

Anmäl dig till diskussionen senast torsdag 30.1.2020: www.lyyti.in/familjerikris 

 

Adress: Svenska Teatern, Norra Esplanaden 2.
Ingång till NICKEN-scenen via Norra Esplanaden.
Tillgänglig ingång via Södra Esplanaden. 

 

Varför DuvTeatern och SAMS?
DuvTeatern är en teater för scenkonstnärer med olika funktionsvariationer. I samband med DuvTeaterns aktuella jubileumsföreställning I det stora landskapet - en sagolik familjekrönika har åskådare uppmärksammat DuvTeatern på att många barn och unga med funktionsvariationer och deras familjer också idag möter stora utmaningar i att få det stöd de behöver. DuvTeatern tog därför kontakt med SAMS (Sammarbetsförbundet kring funktionshinder) för att tillsammans lyfta frågan. SAMS är en intresseorganisation som jobbar brett med funktionshinderfrågor och erbjuder bl.a. avgiftsfri juridisk rådgivning åt svenskspråkiga personer med funktionsvariationer och deras närstående. SAMS jurister arbetar bland annat för att öka delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsvariationer oberoende av ålder. Barn och ungdomars välmående och rättigheter är en ständigt aktuell fråga för SAMS både inom den samhälleliga intressebevakningen liksom inom den juridiska rådgivningen. 

Föreställningen I det stora landskapet - en sagolik familjekrönika, ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius Kammarstråkar, spelas ännu på Svenska Teaterns Stora scen: 24.1 kl.18, 25.1 kl.15, 6.2 kl.18, 7.2 kl.18 Biljetter fås via Svenska Teatern: svenskateatern.fi eller telefon: 09 - 6162 1411 


 

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388