Första repetitionen på Svenska Teatern

06.05.2019 kl. 10:37
I fredags samlades alla medverkande i I det stora landskapet för första gången på Svenska Teaterns Stora scen.

Spänningen var påtaglig när DuvTeaterns ensemble, skådespelare från Svenska Teatern, Resonaarigroups musiker och Wegelius Kammarstråkar för första gången samlades för att repetera på Svenska Teatern. 

Efter att arbetsgruppen fått en introduktion om Stora scen och bekantat sig med scenens tekniker och andra i huset, övades entréer och koregrafier. För de flesta var det här en ny scen och Svenska Teaterns skådespelare gav sina bästa tips för hur man spelar för att nå ut också till platserna på andra och tredje balkong. 

 

En av dagens höjdpunkter var att testa rök-, vind-, och snömaskinerna!


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388