Fotoutställningen ÖNSKEJAG

05.01.2019 kl. 11:43
Under januari visas utställningen ÖNSKEJAG på Svenska Teatern.
I utställningen möter du fyra olika önskejag porträtterade av DuvTeaterns skådespelare och dramaklubbsdeltagare.

Vem skulle du vilja vara för en dag?
Var befinner du dig?
Om du blundar, hur låter din önskemiljö?

Under hösten 2018 deltog fyra skådespelare och dramaklubbsdeltagare i en förvandlingslek på Svenska Teatern. Under handledning av teaterns publikarbetare, teaterpedagog Noona Leppinen, fick deltagarna ta del av en dramapedagogisk process där var och en fick välja en karaktär som de ville gestalta på bild. Hur bilderna skulle se ut och vilken stämning där skulle vara arbetade man fram tillsammans. Teaterns personal var med och förverkligade önskejagen och fördjupade upplevelsen med hjälp av kostymer, mask, scenografi, ljus och ljud. 

Fotoutställning kan ses på Svenska Teaterns NICKEN-scen. Utställningen är gratis att besöka och öppen under januarimånad.

Lördag 5.1 kl 15 - 19
Onsdag 9.1 kl 15 - 19
Onsdag 16.1 kl 15 - 19
Lördag 19.1 kl 10 - 14
Onsdag 23.1 kl 15 - 19
Onsdag 30.1 kl 15-19

Dessutom är utställningen alltid öppen en timme före föreställningar. 

NICKEN-scenen är ett tillgängligt utrymme med en tillgänglig toalett. Teaterns tillgängliga ingång är den högra publikingången mot Skillnadsgatan. Den vänstra publikingången (mot Akademen) är också öppen under utställningens öppethållningstider.

På Svenska Teaterns hemsida kan du läsa mer om utställningen. Här är länken:

https://svenskateatern.fi/sv/repertoar/onskejag/


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388