Dramaverkstad på FDUVs personaldagar

12.06.2018 kl. 13:29
Den 11-12 juni höll DuvTeatern sin nya dramaverkstad för FDUVs personal på deras personaldagar på Villa Salin.

DuvTeaterns skådespelare och medarbetare Yvonne Heins, Karolina Karanen, Sara Sandén och Helena Laxén har under våren arbetat fram en ny dramaverkstad som riktar sig till vem som helst oberoende tidigare teatererfarenhet eller funktionsvariation. FDUV beställde verkstaden och gav sin personal möjligheten att tillsammans pröva på drama under 1,5 h. 

För att hela personalen skulle ha möjlighet att delta hölls två verkstäder under två dagar. Trots att drama och teater för en del var något alldeles nytt gav sig alla in övningarna med stort mod och engagemang och vågade utmana sig själva. Deltagarna fick möta både sig själva och sina kolleger i nya och helt oväntade roller och det hördes många glada skratt i det lilla utrymmet i Villa Salin på Drumsö i Helsingfors där verkstaden ägde rum. 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388