Föreläsning på Sibeliusakademin

08.03.2018 kl. 13:58
Den 6.3 presenterade DuvTeatern sitt arbete på konstuniversitet.
För tredje året i rad höll DuvTeatern en föreläsning om sitt arbete för magisterstuderanden från Sibeliusakademin, Teaterhögskolan och Bildkonstakademin inom ramen för kursen Taideaineiden erityispedagogiikka.