Föreläsning på Sibeliusakademin

08.03.2018 kl. 13:58
Den 6.3 presenterade DuvTeatern sitt arbete på konstuniversitet.
För tredje året i rad höll DuvTeatern en föreläsning om sitt arbete för magisterstuderanden från Sibeliusakademin, Teaterhögskolan och Bildkonstakademin inom ramen för kursen Taideaineiden erityispedagogiikka.


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388