Ny dramaverkstad under arbete

06.04.2018 kl. 13:40
DuvTeatern har inlett ett samarbete med Arcada kring utvecklande av en ny dramaverkstad.
Under våren utvecklar DuvTeatern en ny dramaverkstad i samarbete med ergoterapistuderanden från Arcada. Dramaverkstaden kommer att ledas av DuvTeaterns skådespelare och dramapedagoger och rikta sig till personer utan tidigare teatererfarenhet, som är nyfikna att pröva på drama och Duvteaterns arbetssätt. 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388