Ny föreställning på seminariet!

25.11.2017 kl. 16:26
En ny föreställning och en kortfilm av Teater Blanca har tagits in i programmet på seminariet "Min historia" den 29.11.

Det har skett en ändring i programmet för seminariet "Min historia" onsdagen den 29.11 kl.14.00. 

Istället för Teater Blancas långfilm har vi glädjen att få visa monologen Gycklarens födelse med skådespelaren Erik Lindgren och kortfilmen Resenärerna. Båda två är Teater Blancas produktioner. 

Läs mer om Teater Blanca på adressen
http://www.teaterblanca.uppsala.se/

 

Programpunkten i sin helhet kl.14-15.30:

Föreställning och kortfilm av Teater Blanca 
Teater Blanca är en teater från Uppsala i Sverige.

Samtal med skådespelaren Erik Lindgren och regissören Magnus Dahlerus, Teater Blanca

Monologföreställningen
Gycklarens födelse av Dario Fo
Med Erik Lindgren.
Längd: cirka 30 minuter.

Kortfilmen
Resenärerna
En fristående version av diktkabarén och teaterföreställningen Resenärerna 2012.
Längd: 32 minuter.
Filmen är svenskspråkig och den har svensk textning.