Seminarium i Vasa

18.10.2016 kl. 18:34
"Nätverket för tillgänglighet på teatern" ordnar seminariet "Kön och begär på scenen" måndagen den 12 december 2016 på Wasa Teater. Anmäl dig nu!

Kön och begär på scenen
Ett seminarium om konstnärlig praktik

TID: Måndagen den 12.12.2016
PLATS: Wasa Teater, studioscenen
ARRANGÖR: Nätverket för tillgänglighet på teatern

Vilka kroppar är vi vana att se på scenen? Vilka historier berättas? Hur kan vi öka vår medvetenhet och bryta normerna kring kön och sexualitet i det praktiska teaterarbetet?

"Nätverket för tillgänglighet på teatern" arrangerar seminariet inom ramen för projektet Notera! Normkritisk teaterpraktik. Fortbildningens fokus ligger på hur normkritiskt tänkande kring sexuell identitet och könsidentitet kan inkluderas i det praktiska och konstnärliga teaterarbetet.

Seminariet riktar sig i första hand till teaterarbetare och teaterstuderande.
Programmet är på svenska, men deltagarna är välkomna att använda även finska, engelska och teckenspråk.

Anmäl dig senast 22.11.2016.

Seminarieprogrammet, anmälningsblankett och mera information finns här.