Det Stora Priset

11.04.2015 kl. 20:39
DuvTeatern är stolt och glad över att idag ha mottagit Nylands nations stora pris.

Ur Nylands nations pressmeddelande 11.4.2015:

Nylands nations stora pris ges åt en person eller organisation som ”på ett mycket förtjänstfullt sätt har gjort insatser av avgörande eller mycket stor betydelse för Nyland och fosterlandet, dess miljö och folk”. Priset ges för redan gjorda insatser som kan betecknas som ”ett livsverk, en avgörande nyländsk kulturgärning, ett betydande genombrott i forskningen, stora humanitära insatser eller stora uppoffringar vår gemensamma miljö till fromma”.

Priset tilldelades i år Duvteatern för dess stora insatser i fördjupandet av kontakterna mellan personer med och utan funktionsnedsättning och för dess insatser i att rasera fördomar och arbeta för ett mer jämlikt samhälle.

- ”Vi ville hitta en organisation eller en privatperson vars verksamhet främjar jämlikhet, lika möjligheter och som fördomsfritt engagerar sig i att göra vardagen gladare för folket i Nyland. Att organisationen fungerar på svenska var också något vi alla upplevde som viktigt. Vi är alla väldigt nöjda med valet av Duvteatern och känner att priset går till en värdig mottagare, konstaterade kurator Ina Scheinin då hon tillfrågades om motiveringen till mottagaren av priset. ”

Nylands nation är Finlands äldsta och största finlandssvenska studentnation. Läs mer om Nylands nation här.

 

Hela DuvTeatern är stolt och glad och tackar ödmjukt för den stora äran och för att Nylands nation har uppmärksammat vårt arbete genom åren.


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388