DuvTeaterns dikter blir bok

26.03.2015 kl. 09:02
Hösten 2015 publiceras antologin "Den brinnande vargen - dikter från DuvTeatern" på Sets förlag.

Vi har glädjen att berätta att DuvTeaterns diktbok "Den brinnande vargen - dikter från DuvTeatern" kommer ut på Sets förlag hösten 2015!

I boken finns alla dikter från teaterföreställningen "Den Brinnande Vargen - en soaré med DuvTeatern" (2014) samlade, tillsammans med de dikter som inte fann sin plats på teaterscenen. 

Dikterna i boken är skrivna av DuvTeaterns skådespelare: Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman och Elias Simons, samt tidigare skådespelare Johan Blomberg och Victor Lehtinen

Dikterna har kommit till i poesiverkstäder ledda av Tua Forsström och Claes Andersson 2012-2014.

Redaktörer för diktantologin är Tua Forsström, Claes Andersson, Mikaela Hasán och Sanna Huldén.

Läs mer om boken i förlaget Sets höstkatalog.


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388