Utbildning för informatörer

08.02.2013 kl. 10:42
Föreningen Steg för stegs projekt Vi vet, Vi kan! drar igång på veckoslutet i samarbete med DuvTeatern

Vi vet, Vi kan! är ett RAY-finansierat projekt som går ut på att utbilda personer med intellektuell funktionsnedsättning till informatörer, dvs personer som kan tala för och informera om sådant som upplevs som viktigt. Målet är att aktivare kunna delta och påverka samhället och föra fram det egna perspektivet i utveckling av service och frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.

DuvTeatern samarbetar med Steg för steg inom ramen för projektet genom att erbjuda dramaverkstäder med fokus på kommunikation och att tala framför en publik. DuvTeaterns publikarbetare Sanna Huldén leder verkstäderna, som alltså inleds i morgon, 9.2 på Vega-huset.


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388