Tartsan 2013

30.01.2013 kl. 18:30
Den 1-2 februari arrangerar scenkonstprogrammet vid yrkesskolan Metropolia sitt årliga seminarium om tillämpad konst, Tartsan. Också DuvTeaterns arbete presenteras.

Tarpeellisen taiteen seminaari Tartsan 2013 har i år temat "Drama och mångkultur - vem definierar vem?" Syftet är att diskutera vad tillämpad drama och teater kan göra för att förbättra invandrares och andra minoriteters delaktighet och för att öka toleransen.

På seminariet presenteras ett flertal aktuella projekt inom området. DuvTeaterns verksamhet presenteras av Mikaela och Sanna under rubriken "Kuka on oikea näyttelijä?" ("Vem är en riktig skådespelare?").

På fredag eftermiddag håller också den inbjudne spanske pedagogen David Martinez en föreläsning under rubriken Creative drama solutions for celebrating diversity.

Läs mer om seminariet på Metropolias hemsida.

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388