Scenkonstens tillgänglighet diskuteras

21.01.2013 kl. 09:26
Måndagen den 21.1 arrangerar Finska hörselförbundet ett seminarium om tillgänglighet inom scenkonst på Klockriketeatern.

Bland talarna på seminariet kan nämnas Lissy Lovett från Stage Text i England som berättar om hur scentextning förverkligas i London. Också DuvTeatern presenterar sig och arbetet med tillgänglighet i samband med pågående projekt.

 

Läs mer på Kuuloliittos hemsida.

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388