DuvTeatern på Sorbonne-universitetet

30.10.2012 kl. 07:28
Idag presenteras DuvTeatern och Duva/Diva-utställningen för studenter

De ca 70 studenterna på Sorbonne-universitetet studerar nordiska språk och ska åka till Finlandsinstitutet på onsdag för att delta i öppningen av Duva/Diva-utställningen. Idag får de besök av Stefan Bremer, Lotte Schauman, Mikaela Hasán, Paula Varis och Annina Blom som berättar om DuvTeatern och om hur Duva/Diva-projektet föddes.

Läs om besöket också på univeristetets hemsida.

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388