Saavutettavuus taiteellisena strategiana ja inspiraationa (TIKSI) 

– esittävän taiteen kehittämishanke 2023–2025

 

TIKSI-projekti tutkii, kuinka saavutettavuuteen liittyvät ratkaisut voisivat toimia taiteellisena strategiana prosessin alusta lähtien sen sijaan, että ne olisivat vain käytännön lisäyksiä jo valmiiseen teokseen. Voisiko saavutettavuus olla rajoittavan pakon sijaan taiteellinen inspiraatio?

Projektin tavoitteena on antaa taiteilijoille mahdollisuus laajentaa heidän näkökulmiaan ja näkymiään, tutkia uusia taiteellisia valintoja ja venyttää esittävän taiteen mahdollisuuksia. Samalla projekti pyrkii lisäämään sekä saavutettavuutta että monipuolisuutta suomalaisen esittävän taiteen kentällä, niin taiteilijoille kuin yleisöillekin.

TIKSI-projektiin sisältyy muun muassa luentoja, keskusteluita, tutkivia työpajoja, verkosto, taiteellista tutkimusta sekä alustoja, joiden puitteissa voi testata uusia ideoita.

TIKSI-verkostoon kuuluvat Tampereen Teatteri, Svenska Teatern, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Teatteri Neo ja DuvTeatern.


Projektia johtaa ja hallinnoi DuvTeatern. 


Yhteystiedot
Sanna Huldén, DuvTeatern
sanna.hulden@duvteatern.fi
040 095 6792

Projektia tukee Koneen Säätiö, Helsingin kaupunki ja Svenska kulturfonden.