DRAMAKLUBBAR
 


DuvTeatern ordnar dramaklubbar för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer som tycker om teater.

 

Våren 2021

Dramaklubben för unga och vuxna

Dramaklubben är för unga och vuxna över 15 år.
Dramaklubben träffas varannan torsdag. 
På grund av coronaläget träffas gruppen nu på distans,
men när det är möjligt träffas vi igen i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors.

 

Dramaklubbar för barn
Dramaklubbar för barn hålls på Zaches eftis i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors.
Dramaklubbarna träffas varje fredag.
Klubbarna är bara för skolans egna elever. 

När coronaläget är bättre hoppas vi kunna erbjuda drama också för andra teaterintresserade barn.

 

Ring eller skriv till oss om du vill veta mera om dramaklubbarna! 

 

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388