Den brinnande vargen
Dikter från DuvTeatern

Antologin Den brinnannde vargen. Dikter från DuvTeatern har utkommit på Sets förlag i oktober 2015. Boken innehåller dikter av DuvTeaterns ensemble: Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman, Elias Simons samt tidigare skådespelare Johan Blomberg och Victor Lehtinen.

Redaktörer för boken är poeterna Tua Forsström och Claes Andersson samt Mikaela Hasán och Sanna Huldén från DuvTeatern.

Våren 2012 inledde DuvTeatern ett poesiprojekt där teaterns skådespelare skapade egna dikter i verkstäder ledda av poeterna Claes Andersso­n och Tua Forsström. Ett urval av de här dikterna utgjorde stommen i föreställningen Den Brinnande Vargen – en soaré med DuvTeatern som spelades på Klockrike Diana våren 2014. Föreställningen belönades med Antoniapriset 2014 och Thalia-priset 2015.

I diktantologin Den brinnande vargen finns alla dikter från DuvTeaterns föreställning samlade, tillsammans med dem som inte fann sin plats på teaterscenen.

 

Stort tack till alla som har varit med och stött DuvTeaterns poesiprojekt 2012–2014 och arbetet med antologin 2014–2015.

DuvTeaterns verksamhet stöds av:
Ray, Svenska Kulturfonden, Helsingfors kulturcentral, Centret för konstfrämjande, Elfving stiftelsen, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Waldemar von Frenckells stiftelse, Svenska Teaterföreningen, Helsingfors bostadsstiftelse, Otto A. Malms Donationsfond och Stiftelsen 7:nde Mars Fonden.
 

MISSA INTE

DuvTeatern på Helsingfors bokmässa 25.10 kl.15

DuvTeatern på Ekenäs bokkalas 7.11 kl.13

DuvTeaterns BOKFEST! på Klockrike Diana 28.11 kl.16

Pärmbild: Nadja Andersson

Varifrån kommer dikter?

»Dikterna kommer från hjärtat, inifrån. Man kan sitta och funder­a hur dikterna ska bli, då kommer dom snabbar­e. Ibland kan dikterna komma oppifrån rymden också, det är spännand­e. Man blir glad själv också liksom.» 
– Yvonne Heins, författare