Workshops

 

Utomstående grupper har möjlighet att delta i workshops som leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare. Dessa teaterverkstäder riktar sig till såväl professionella skådespelare som personer utan tidigare teatererfarenhet.

 

DuvTeatern erbjuder följande teaterverkstäder

Välkommen Glada Kollega!

Improverkstad med DuvTeatern

 

Det här är en improvisationsverkstad för skådespelare, skådespelarstuderande och andra teaterarbetare.

I verkstaden får deltagarna improvisera och skriva poesi tillsammans med kollegorna i DuvTeatern.

Verkstaden leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare och utvecklades i samband med föreställningen Välkommen glada släkting! IMPRO med DuvTeatern 2015-2016. 

Verkstaden är ca 2h lång och lämplig för en grupp på ca 10 deltagare.

Teater är ingenting att vara rädd för

Dramaverkstad med DuvTeatern

 

Det här är en dramaverkstad för vem som helst, oberoende av tidigare teatererfarenhet eller funktionsvariation.

Genom verkstaden får deltagarna en insyn i drama och DuvTeaterns arbetsätt och en möjlighet att utmana sig själva och sin fantasi! 

Verkstaden leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare och utvecklades under våren 2018 i samarbete med ergoterapistuderanden från Yrkeshögskolan Arcada.

Verkstaden är ca 1,5h lång och lämplig för en grupp på max 15 deltagare.

DuvTeatern har även utvecklat workshops kring storytelling, dans och poesi.

Ta gärna kontakt med oss om du vill beställa en workshop

eller veta mera om vårt arbete!

 

DuvTeaterns e-post: info@duvteatern.fi