foto: Aura Linnapuomi

Nätverk och samarbeten
 

Samarbeten är en viktig del av DuvTeaterns verksamhet. I varje konstnärlig produktion samarbetar DuvTeatern med andra teatrar och konstinstitutioner. 

DuvTeatern samarbetar också med andra föreningar kring olika projekt och evenemang. 

 

Nytt teaternätverk

Sedan 2019 ingår DuvTeatern i ett nytt teaternätverk för teatergrupper för personer med funktionsvariation i Finland. Hösten 2019 ordnades ett första gemensamt evenemang i samarbete med DiDa - Disability Day Art & Action 2019, Helsingfors stads ungdomstjänster och Kehitysvammatuki 57 ry.

I teaternätverket ingår också grupperna SankaritRiihimäen Nuorisoteatteri, Tunneteatteri, Vautsi (Autismisäätiö) och La Strada.

 

Nätverket för tillgänglighet på teatern

År 2013 initierade DuvTeatern nätverket för tillgänglighet på teatern. Sedan dess har dess medlemmar arbetat tillsammans för ett mer tillgängligt scenkonstfält i Finland genom att arrangera diskussioner och seminarier. I Nätverket ingår bl.a. representanter för DuvTeatern, Klockriketeatern, Svenska Teatern, Teater Viirus, Wasa Teater, LUST, Kultur för alla, SAMS, Högskolan Arcada, Konstuniversitetet Teaterhögskolan samt fria aktörer.

Nätverket för tillgänglighet på teatern ordnade sitt första seminarium i februari 2014 under rubriken "Vems teater? Tillgänglighet som konstnärlig strategi för scenkonsten". I november samma år arrangerade nätverket en diskussion på teaterorganisationen CEFISTOs teaterdagar under rubriken "Vem spelar vi för, vem spelar vi inte för och spelar det någon roll så länge biljetterna säljer?"

 

Notera! Normkritisk teaterpraktik 2015-2017

Notera! Normkritisk teaterpraktik 2015-2017 var ett treårigt fortbildningsprojekt för scenkonstfältet som initierades av Nätverket för tillgänglighet på teatern med målsättningen att ge teaterarbetare möjligheten att höja sin normkritiska kompetens och öka mångfalden på det finländska teaterfältet. Projektet var ett samarbete mellan Nätverket för tillgänglighet på teatern, CEFISTO, Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. och Sveriges Ambassad i Finland. Projektets fortbildningar arrangerades i samarbete med en värdteater. 

Vad är en normkritisk teaterpraktik?
En normkritisk teaterpraktik innebär en arbetskultur som medvetandegör och ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt”, vem som får stå på scen, vems berättelser som berättas och vem som välkomnas till teatern som publik. Den normkritiska teaterarbetaren granskar medvetet både sig själv och sin omgivning: Hur ser normen ut på scenen? Hur ser normen ut i salongen? Och hur påverkar detta teaterns och publikens utveckling? Det normkritiska arbetssättet utvecklar teatern konstnärligt samtidigt som teatern därigenom får redskap för att axla sitt samhälleliga ansvar och för att nå nya publiker.

Under det treåriga projektet arrangerades följande seminarier:

Vem handlar det om? Ett seminarium om minoriteter och mångfald i teaterns konstnärliga och strategiska processer.

Svenska Teatern, 14.12. 2015

Seminariet riktade sig till personer i ledande ställning på teaterfältet, t.ex. teaterchefer, regissörer, dramaturger, producenter m.fl. Medverkande var bl.a.
Johan Bössman, teaterchef och konstnärlig ledare för Teater De Vill (Sverige)
David Kozma, frilansande skådespelare och regissör samt konstnärlig ledare för European theatre collective (Rumänien/Finland)
Mikaela Hasán, frilansande regissör samt konstnärlig ledare för DuvTeatern (Finland)

 

Kön och begär på scenen. Ett seminarium om konstnärlig praktik

Wasa Teater, 12.12.2016

Vilka kroppar är vi vana att se på scenen? Vilka historier berättas? Hur kan vi öka vår medvetenhet och bryta normerna kring kön och sexualitet i det praktiska teaterarbetet?

En fortbildning kring hur normkritiskt tänkande kring sexuell identitet och könsidentitet kan inkluderas i det praktiska och konstnärliga teaterarbetet. Seminariet riktade sig i första hand till teaterarbetare och teaterstuderande. Medverkande var bl.a. Jeanette Östman, journalist och aktiv inom Jeppis Pride, Simon Häger, skådespelare, hemma från Nykarleby
Kenneth Sirén, dramainstruktör, studerande vid Teaterhögskolan, Rita Paqvalén, verksamhetsledare för Kultur för alla, Johanna Salander, konstnärlig ledare, regissör och skådespelare vid vid Ögonblicksteatern i Umeå, Malou Zilliacus, skådespelare

 

Ett seminarium om vithetsnormen och vardagen på teaterfältet i Finland 

Åbo Svenska Teater, 29.1.2018

Ett seminarium kring etnicitet, representation och kulturell appropriering. Fokus för seminariet låg på hur normkritiskt tänkande kring etnicitet kan inkluderas i det praktiska och konstnärliga teaterarbetet. Seminariet riktade sig till professionella scenkonstarbetare och konststuderande. Medverkande var bl.a. koreografen och konstnärliga ledaren Sonya Lindfors, dansaren Julian Owusu, journalisten Maryan Abdulkarim och regissören och den samiska aktivisten Pauliina Feodoroff.