Verksamhet

bild från föreställningen drömmar och arbete

Föreställningar och evenemang

DuvTeaterns ensemble utbildar sig kontinuerligt inom scenkonst och arbetar med att skapa föreställningar och andra konstnärliga produktioner. 

Läs mer om den aktuella produktionen här

Läs mer om tidigare produktioner här

Dramaklubbar

DuvTeatern arrangerar dramaklubbar för teaterintresserade unga och vuxna. I dramaklubbarna kan man umgås, spela teater, leka och fantisera tillsammans. 

Läs mer om dramaklubbarna här 

bild på verkstadsdeltagare i rörelse

Verkstäder

Utomstående grupper har möjlighet att delta i verkstäder som leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare. Verkstäderna riktar sig till såväl professionella skådespelare som personer utan tidigare teatererfarenhet.

Läs mer om verkstäderna här

Bild från diktuppträdande

Uppträdanden, program och presentationer

DuvTeaterns skådespelare och medarbetare besöker seminarier, utbildningstillfällen, festivaler, nätverksträffar och andra evenemang för att dela med sig av sin erfarenhet och lära sig av andras och för att underhålla publiken med kortare sång- , dans-, dikt- eller improuppträdanden.

Ta gärna kontakt om du vill veta mer! info@duvteatern.fi

Huskaffe

Huskaffe är ett projekt som sker i samarbete med SFV och de andra organisationerna på G18. Det är ett sätt för organsiationerna i huset att träffas, umgås och utbyta idéer. Det senaste två åren har DuvTeatern arrangerat kaffeserveringen. Under hösten 2018 serveras kaffe varannan vecka. 

Konstnärsarkivet

DuvTeaterns konstnärsarkiv består av intervjuer med och material om DuvTeaterns skådespelare och deras konstnärsskap.

Läs mer om Konstnärsarkivet här.

Nätverk och samarbeten

Samarbeten är en viktig del av DuvTeaterns verksamhet. I varje konstnärlig produktion samarbetar DuvTeatern med andra teatrar och konstinstututioner. 

DuvTeatern samarbetar också med andra föreningar kring olika projekt och evenemang. 

Nätverket för tillgänglighet på teatern grundades år 2013 på initiativ av DuvTeatern.

Läs mer om Nätverket för tillgänglighet på teatern här

 

 

.