Föreläsning på konstuniversitetet

11.04.2019 kl. 15:01
DuvTeatern höll sin årligen återkommande föreläsning för konststuderanden inom ramen för kursen Taideaineiden erityispedagogiikka (specialpedagogik inom konstämnen).
Föreläsningen hölls på Teaterhögskolan i Helsingfors och nästan 60 studerande var på plats för att höra om DuvTeaterns verksamhet, historia, arbetssätt och om årets stora jubileumsproduktion.