2007

Sagan om Hans och Greta och mycket annat

 

Detta var DuvTeaterns första barnproduktion som riktade sig till alla från 7 år. Den anarkistiska sagoföreställningen spelades i G18:s studio i centrum av Helsingfors med premiär i januari 2007. På hösten 2007 spelades pjäsen för inbjudna skolklasser och deras lärare som en del av DuvTeaterns Sagoprojekt. Föreställningen spelades också på Hangö Teaterträff i juni 2008.

 

På scenen

Johan Blomberg
Heidi Fredriksson
Åke Gustavsson
Carola Haaparinne 
Marina Haglund
Yvonne Heins
Karolina Karanen
Kaarle Mannila 
Irina von Martens
Pia Renes
Lotte Schauman
Elias Simons
Linda Zilliacus

 

Produktion

Regi: Mikaela Hasán
Musiker: Kaarle Mannila
Danspedagog: Carola Haaparinne
Scenografi: Erik Salvesen
Ljus: Mari Agge
Vid ljusbordet: Martin Stenius
Publikarbete: Sanna Huldén
Koordinator: Christoffer "Putte" Isaksson

  

 

Sagoprojektet 2007

- publikarbete om teater, sagor och annorlundaskap

 

Sagoprojektet föddes utifrån DuvTeaterns vilja att ge sin barnpublik en aktiv roll i mötet med teatergruppen och föreställningen - att få barnen att känna sig sedda och delaktiga. Vår utgångspunkt var att en känsla av trygghet och öppenhet är bästa förutsättningen för att väcka kreativitet och mod hos vår publik.

I samarbete med Helsingfors kulturcentral spelade vi Sagan om Hans och Greta och mycket annat för 10 inbjudna barngrupper under september och oktober 2007. Alla barn som deltog, dvs. nästan 200 tredje- och fjärdeklassister, träffade DuvTeaterns teaterpedagog, Sanna Huldén, på sin skola veckan innan de såg föreställningen. Genom lek, improvisation och diskussion fick barnen bekanta sig med teater, sagor och annorlundaskap. Detaljer och frågeställningar ur föreställningen vävdes in i lekar och övningar för att skapa grund för engagemang och delaktighet i pjäsen.

När barnen kom för att se Sagan om Hans och Greta och mycket annat blev det mer än en teaterföreställning. Föreställningen strävade till att genom öppenhet och interaktivitet överbygga gränsen mellan skådespelare och publik. Efteråt bjöd DuvTeatern på saft, kex och träff med skådespelarna. Det fanns rum att kommentera och berätta, ställa frågor och prova rekvisita. Vad hände egentligen med häxan? Straffades styvmodern för hårt i sagan? Hur är det spela teater? Och hur är det att titta på?

Efter besöket hos DuvTeatern ville vi fortsätta stöda lärarna i att vara lyhörda för de upplevelser som barnen haft. Vi tycker det är viktigt att det är lika okej att prata om t.ex. hur man upplevde skådespelarnas handikapp som om deras rollfigurer eller sagans förlopp. I form av teckningar och texter fick DuvTeatern sedan ta del av barnens upplevelse av sagoprojektet och efterarbetet på skolan. 

Vi önskar att vårt sagoprojekt gav upphov till nya tankar, sagor och berättelser och uppmuntrade till att tänja på de normer som omger oss. På längre sikt hoppas vi att sagoprojektet utgjorde ett litet steg mot ett tolerantare samhälle.

 

Provpublik och inspirationsklass från Steinerskolan

DuvTeatern hade tidigare gjort vuxenpjäser som i huvudsak spelats för en vuxenpublik. Viljan att spela för barn hade ändå länge funnits hos gruppen och när arbetet med den första barnproduktionen inleddes ville vi redan i ett tidigt skede höra barns tankar om och se deras reaktioner på den föreställning vi höll på att skapa.

Rudolf Steiner skolans klass 3 b och deras lärare kom att bli vår provpublik och inspirationsgrupp. De 14 ivriga och modiga barnen deltog i två interaktiva repetitioner med DuvTeatern under hösten 2006. Finkänsliga djurimprovisationer och dramatiska dödsögonblick fyllde repetitionslokalen och den ännu ofärdiga pjäsen diskuterades ivrigt. Barnen kom också med namnförslag, varav Sagan om Hans och Greta och mycket annat var det som senare fick flest röster av ensemblen. 

Ca 200 barn deltog i Sagoprojektet 2007 och såg föreställningen Sagan om Hans och Greta och mycket annat tillsammans med sin klass.

 

Så här tyckte barnen:

”Först for vi med metro till gänvägstorget efter det gick vi en liten väg till duv teatern. Vi var framme ungefär 11:50.”

”Att vara publik var jette roligt för man vet inte vad som ska hända."

”Det var bra teater och dom var annorlunda i ansikten.”

”Jag vet inte varför det inte fanns duvor.”

”Jag tycker uppvisningen borde har hett Hans, Greta, Rödluvan och mycket annat.”

”Bra att vargen fick vara med annars skulle vargen inte rädda världen.”

”Det kändes lite konstigt att skaka hand med en skådespelare.”

”Jag var en kvittrande fågel då man skulle göra skogens jud.”

”Den var ungefär 1 timme lång och tiden for snappt.”

”I slute sku de boda komma en drake.”

"Månen var mycket fin. Det lyste till gålve enda. Det var så fint att jag inte kan glömma det.”

”Teatern var bra för att räven var rolig ock gäte fin sen ock bra musick bra skodespelaren super ock för lång dag mycket roligt ock handikapade och lunch ock spenande.”