2011

En rovfågel flyger in - en variation på Carmen

Mustien siipien lintu - variaatio Carmenista

 

Föreställningen är en opera baserad på Georges Bizets Carmen och gjordes i samarbete med Finlands Nationalopera och dansskolan Blue Flamenco. Föreställningen spelades fem gånger under våren 2011 i Almisalen i Helsingfors och i Sellosalen i Esbo.

I samband med föreställningarna arrangerades verkstäder och diskussioner för skolelever, pedagoger och kulturarbetare. 

L'amour

 

Tillsammans med Martina sjunger vi Habaneran. Pia får en omedelbar kontakt till sjungandet. Vi sjunger ordet l’amour gång på gång, och lär oss att det betyder kärlek. Det är ett ord alla tycker om. Martina översätter också resten av den franska texten. Den beskriver kärleken som en upprorisk fågel.

En rovfågel flyger in är ett samarbete mellan flera olika världar. Här möts en stor statlig institution, en liten fri teatergrupp och en konstskola. Här möts människor med olika språk och bakgrund, människor med och utan funktionsnedsättning och här möts tre olika konstnärliga traditioner: opera, teater och dans. Processen har varit lång och händelserik. Många fina och oväntade möten har kunnat uppstå tack vare att det inom arbetsgruppen funnits ett mod att respektera olikheterna och ett tålamod att låta dem utvecklas tillsammans. Strävan har varit att i det konstnärliga arbetet ta till vara det som de här mötena har fört med sig.

En dag kommer Irina till repetitionen klädd i svart. Carmen är en rovfågel, meddelar hon. Eller ibland är hon en fågel och ibland en människa. Irina sätter händerna för ansiktet, gör en rörelse som hon kallar för ”att byta ansikte” och förvandlas till en fågel som skriande flaxar omkring i repetitionsutrymmet i sin svarta poncho. Och så blir det. Carmen är ibland en rovfågel och ibland en människa. Den här föreställningen är en variation på Carmen och hennes berättelse, med betoning på ordet variation.

Georges Bizets Carmen är en mäktig operaklassiker i vilken var och en i ensemblen har kunnat hitta något som känns viktigt. Den har gett oss ramar för en frihet att skapa och en frihet att utforska. Och resultatet, En rovfågel flyger in, presenterar det som allra starkast förenar Nationaloperan, DuvTeatern och dansskolan Blue Flamenco: kärleken till de stora känslorna och kärleken till att stå på scenen.

Regissör Mikaela Hasán & publikarbetare Sanna Huldén
Citaten är utdrag ur regissörens dagboksanteckningar.
 

Operaprojektet 2011

- publikarbete om friheten att vara och rätten att synas

 

Parallellt med föreställningen En rovfågel flyger in - en variation på Carmen jobbade DuvTeatern med högstadie- och gymnasieungdomar inom det vi kallade för Operaprojektet. Att delta i Operaprojektet innebar att utöver själva föreställningen också delta i en förberedande dramaverkstad, se fotoutställningen Duva/Diva, möta ensemblen och diskutera erfarenheterna efteråt.

Med Operaprojektet ville vi ge bästa möjliga förutsättningar för den unga publiken att kunna ta till sig föreställningen och hitta beröringspunkter i sig själv och sitt eget liv. Vi ville också stöda ett vidarearbete med de tankar och känslor som föds i mötet med DuvTeatern, Blue Flamenco och Nationaloperan. Publikarbetet berörde frågor kring frihet och rätten att ta plats och synas: Vad innebär frihet? Vem är fri att göra vad den vill med sitt liv? Vem får ta plats och vem får synas? Vi ville väcka stolthet kring det egna annorlundaskapet och respekt för andras. Och sist, men inte minst, hoppas vi att vi har väckt lust till eget skapande och ökat intresset för teater, dans och opera.

Inom ramen för operaprojektet ordnades också en seminariedag för pedagoger och andra intresserade den 28.1.2011 på Finlands Nationalopera. I programmet ingick en förberedande workshop, fotoutställningen Duva/Diva, föreställningen En rovfågel flyger in, möte med ensemblen och diskussion och träff med regissören.

Publikarbetet fanns tillgängligt för grupper i både Helsingfors och Esbo. Publikarbetet genomfördes i samarbete med Nationaloperan, Helsingfors kulturcentral och Esbo kulturtjänster.   

 

Deltagarkommentarer efter publikarbetet till En rovfågel flyger in:

 

Frihet att älska, punkt och slut.

Mötet med ensemblen var som en liten uppsluppen fest.

Tid för samtal med djupgående existentiella frågor.

Jag fick inspiration till mitt egna arbete,
resurser att komma ihåg att sträva efter det som man känner viktigt.

Intensitet, glädje, sorg. Många tankar för hemfärden.


 

På scen

Emilia Aho
Johan Blomberg
Pia Renes
Carola Haaparinne
Marina Haglund
Laura Havu
Yvonne Heins
Toni Jokiniitty
Karolina Karanen
Emma Liekari
Irina von Martens
Paul Olin
Anna Palmio
Emma Palomäki
Martina Roos
Sara Sandén
Lotte Schauman
Elias Simons
Siiri Tiilikka
Inka Timgren

Solister:​
Jyrki Anttila
Melis Jaatinen
Ritva-Liisa Korhonen
Raimo Laukka

Produktion

Regi: Mikaela Hasán
Musikalisk helhetsplanering: Martina Roos
Koreografi: Anna Palmio
Scenografi: Janne Siltavuori
Kostym: Paula Varis (Taik)
Ljus: Vesa Pohjolainen
Flamencogitarr: Toni Jokiniitty
Piano: Laura Havu
Danspedagog Blue Flamenco: Emilia Aho
Rörelsepedagog: Carola Haaparinne
Foto: Stefan Bremer
Producent: Annina Blom
Publikarbetare: Sanna Huldén & Maliisa Rale
Koordinator DUV: Sara Simberg
Assistenter: Heidi Loikala, Paula Puranen