1998 

Himmel på jorden

 

År 1995 höll Mikaela Hasán de första dramaverkstäderna på DUV i mellersta Nyland och så småningom bildades en dramaklubb.

Dramaklubbens första pjäs Himmel på jorden hade premiär 28.3.1998 på DUV i Mellersta Nylands klubblokal Tian. Föreställningen var skriven av de medverkande och var 20 minuter lång. Himmel på jorden spelades endast en gång. 

På scenen: 
Marina Haglund, Susie Lång, Irina von Martens, Pia Renes, Kristina Stening, Nora Blomqvist, Mikaela Hasán 

Till arbetsgruppen hörde också:
Kari Lautjärvi och Priska Elmiger