2011

Duva/Diva

 

DuvTeaterns jubileumspublikation

Inspirerad av operan Carmen

 

 

Flyger ut

ur sin kos

svinglar ut i hagen

den strålar

världens ände

handlar om min egendomlighet

 
Irina von Martens

 

Publikationen innehåller bl.a. samtliga Duva/Diva bilder, dikter av skådespelaren och författaren Irina von Martens och minnen från operaföreställningen En rovfågel flyger in - en variation på Carmen.

 

Kontakta DuvTeatern om du är intresserad av att köpa publikationen!

E-post: info@duvteatern.fi