2015

Den brinnande vargen.
Dikter från DuvTeatern.

 

Antologin Den brinnannde vargen. Dikter från DuvTeatern utkom på Schildts & Söderströms förlag i oktober 2015.

Dikterna i antologin är skrivna av:
Ragnar Bengtström, Johan Blomberg, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Victor Lehtinen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman och Elias Simons.

Redaktörer:
Tua Forsström, Claes Andersson, Mikaela Hasán och Sanna Huldén

Pärmbild:
Nadja Andersson

 

Våren 2012 inledde DuvTeatern ett poesiprojekt där teaterns skådespelare skapade egna dikter i verkstäder ledda av poeterna Claes Andersso­n och Tua Forsström. Ett urval av de här dikterna utgjorde stommen i föreställningen Den Brinnande Vargen – en soaré med DuvTeatern på Klockrike Diana våren 2014.

I diktantologin Den brinnande vargen finns alla dikter från DuvTeaterns föreställning samlade, tillsammans med dem som inte fann sin plats på teaterscenen. I dikterna behandlas en mångfald teman, som identitet, kärlek och vänskap, döden, naturen och Gud. Ofta närmar sig dikterna stora filosofiska frågor genom det personliga – en upplevelse, tanke eller detalj. Också skapandet och skrivandet tas upp i många av dikterna. Författarna har låtit sig inspireras av andra finlandssvenska poeter och i antologin ingår bl.a. en diktsvit som skrivits med utgångspunkt i Edith Södergrans dikt En önskan.

  

Evenemang


DuvTeaterns BOKFEST
28.11.2015 

DuvTeatern firade sin nyutkomna diktantologi Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern med en stor BOKFEST på Klockrike Diana i Helsingfors.

På programmet fanns diktuppläsning, sång, musik och samtal om poesi och om att skriva.

Medverkande: DuvTeaterns skådespelare, filosofen Thomas Wallgren, poeterna Claes Andersson, Henrika Ringbom, Mårten Westö, Sanni Purhonen, litteraturredaktören Marit Lindqvist, kulturredaktören Sebastian Bergholm, sångaren Martina Roos m.fl.

 

Ekenäs bokkalas
7.11.2015

Under Bokkalaset i Ekenäs framförde DuvTeaterns skådespelare dikter och sånger ur diktantologin Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern på Ekenäs bibliotek. 

På scenen:
Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman, Elias Simons, Jonne Tallberg, Claes Andersson, Martina Roos och Sanna Huldén.

 

Helsingfors bokmässa
25.10.2015

DuvTeaterns skådespelare framförde dikter och sånger ur Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern på Edith Södergran-scenen på Helsingfors bokmässa. 
Uppträdandet tolkades till finlandssvenskt teckenspråk.

På scenen:
Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman, Elias Simons, Jonne Tallberg, Claes Andersson, Martina Roos och Sanna Huldén.