Konstnärsarkivet

Projekt Konstnärsarkivet inleddes 2017 då DuvTeatern utforskade och arbetade med temat historia. Under det arbetet visade det sig vara svårt att hitta historiskt material om personer med intellektuell funktionsvariation som aktiva konstnärer och samhällspåverkare. Det här ville DuvTeatern vara med och ändra på. 

Flera av teaterns skådespelare har en lång skådespelarkarriär bakom sig. Inom ramen för projektet har DuvTeaterns skådespelare intervjuats om deras konstnärskap. 

DuvTeaterns förhoppning är att arkivet i framtiden skall kunna visa att det finns och har funnits olika sorters konstnärer och på så sätt påverka den framtida historieskrivningen.

DuvTeaterns konstnärsarkiv består av intervjuer med och material om DuvTeaterns skådespelare och deras konstnärsskap.

Vill du veta mera om Konstnärsarkivet? Är du intresserad av att använda det i din forskning?

Ta kontakt med DuvTeatern!

info@duvteatern.fi