DuvTeatern gratulerar Mikaela Hasán till priset Skillnaden!

08.11.2019 kl. 14:52

På svenska dagen delade Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd ut teaterpriset Skillnaden för andra gången. 

Priset tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. 

 

Så här löd prismotiveringen:

Mikaela Hasán tilldelas priset Skillnaden för sitt såväl unikt personliga som mångsidiga arbete för scenkonsten på svenska och andra språk i Finland. Genom att själv inte göra skillnad på vare sig människor eller förutsättningar, har Hasán gjort stor skillnad i produktioner och projekt i allt från de minsta till de största rummen. I Hasáns teater är lyssnande, inkludering och gränsöverskridande arbete genuina förutsättningar för det konstnärliga skapandet.

 

Ett stort grattis från hela DuvTeatern!

 

Pristagarna 2019: Christel Petterson och Mikaela Hasán


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388