Back to Back Theatre

25.08.2014 kl. 11:10
Den australiensiska gruppen Back to Back Theatre besökte Helsingfors festspel med sin föreställning "Ganesh Versus the Third Reich" förra veckan.

Föreställningen "Ganesh Versus the Third Reich" visades på Finalnds Nationalteaters stora scen i samband med Helsingfors festspel. Föreställningen handlar om Guden Ganesh (med elefanthuvudet) som ska återta hakkorset från Hitler eftersom hakkorset ursprungligen är en hinduisk symbol. Men berättelsen på scenen har flera nivåer och fokus ligger oftare på de som skriver, spelar och regisserar föreställningen om Ganesh än på Ganesh själv. Det blir en föreställning om etik och berättande. Ensemblen ställer frågor om de har rätt att göra en pjäs som berör förintelsen, de som inte har någon verklig insikt i ämnet? Och är det okej att en person med intellektuell funktionsnedsättning spelar Hitler? Är det säkert att alla skådespelare förstår vad som är fiktion och vad som är verklighet? Vem har rätten att berätta och vem lyssnar man på? 

Som publik placeras man i mitten av allt detta. Man blir en del av handlingen genom att som åskådare hela tiden gestalta de frågeställningar som tas upp: Vilka normer förväntar jag mig att en skådespelare ska uppfylla? Vems eller vilken historia hör jag? De insikter som föds när jag konfronteras med frågorna känns som kärnan i den här överrumplande och suggestiva föreställningen.

Back to Back Theatre arbetar med devisingmetod vilket innebär att föreställningarna skrivs och improviseras fram i gruppen. Den färdiga föreställningen som visas i Helsingfors innehåller ändå väldigt lite verklig improvisation, även om man lätt tror att det är mycket pga att skådespelarna till viss del spelar "sig själva".

Back to Back Theatre har turnerat runt världen med "Ganesh Versus the Third Reich" sedan premiären 2011. Teatern har fem heltidsanställda skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning (varav fyra besökte Helsingfors) och leds av regissören Bruce Gladwin

"Back to Back Theatre har specialiserat sig på etiska, filosofiska och samhälleliga frågor som anknyter till individens rättigheter. Gruppen hör till de främsta skapande konstnärerna i Australien." -Helsingfors festspel

Läs mer om Back to Back på deras hemsida!

Mikaela och Sanna passade på och träffade den sympatiska ensemblen backstage efter föreställningen.

Från vänster: Simon Laherty, Mikaela Hasán, Brian Tilley, Scott Price, Luke Ryan, Sanna Huldén och Mark Deans.

 

(text Sanna Huldén)


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388